ἅλς

ἅλς, ἁλός
Grammatical information: m.
Meaning: `salt' (very often pl.) (Il.)
Other forms: f. (only sg.) poetical word for the sea (after θάλασσα or as collective?); since Arist. ἅλας, -ατος n. from the acc. pl., Leumann Hom. Wörter 160f.
Dialectal forms: Myc. opia₂ra \/opihala\/ `coastal regions' cf. ἔφαλος. apia₂ro \/Amphihalos\/, a₂rie perhaps \/haliēn\/ Perpillou Subst. en -eus, 1973, 61 n. 2, 161.
Compounds: ἁλί-πλοος, -πόρφυρος (for ἁλ- after the i-stems, not locatival with Schwyzer 476 : 5, 1. On ἁλι-μυρήεις s. μύρομαι. ἁλουργός `who exploits a salt-mine' CEG6,
Derivatives: ἅλ-μη `sea-water, brine' ( Od.) with ἁλμυρός `salt, briny' (Od.); from *ἁλυρός (cf. ἁλυ-κός), Schwyzer 482: 6; cf. πλημυρίς. - ἅλιος, (), -ον `of the sea' (Hom.) - ἁλιεύς `fisher' (Od.) - ἁλυ-κός `salt' (Hp.).
Origin: IE [Indo-European] [878] *seh₂(e)l- `salt'
Etymology: Old word found in most IE languages: Lat. sāl (secondary lengthening), OIr. salann, Arm. (i-stem), Latv. sāls, OCS solь (i-stem, secondary beside the consonant-stem in slanъ `salted' \< *solnъ), Toch. B sālyiye, A sāle. A d-enlargement in Goth. salt etc., Arm. aɫt, and in Balt.-Slav., e.g. Lith. sald-ùs `süß', OCS. sladъ-kъ id. Lith. sólymas points to *seh₂l-, other languages require *sh₂-el. This gives an original paradigm nom. *seh₂-(ōl?), acc. sh₂-el-m, gen. *sh₂-l-os. On possible Sanskrit cognates Thieme ZDMG 111 (1961) 94ff.
See also: Άλοσυδνη
Page in Frisk: 1,78-79

Greek-English etymological dictionary (Ελληνικά-Αγγλικά ετυμολογική λεξικό). . 2010.

Look at other dictionaries:

 • αλς — ἃλς (ἁλὸς) (Α) Ι. (ως αρσ. ἅλς, ο) 1. αλάτι 2. «ἁλὸς μέταλλον», ορυκτό αλάτι 3. άλμη, άρμη 4. πληθ. οἱ ἅλες α) αλυκή, β) πνεύμα, ευφυΐα, σπιρτάδα 5. φρ. «ἅλας συναλίσκω» δένομαι με δεσμό φιλίας, φιλοξενίας κ.λπ. «ἁλῶν δὲ φόρτος ἔνθεν ἦλθεν, ἔνθ… …   Dictionary of Greek

 • ἅλς — salt masc/fem nom/voc/acc sg …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

 • ἁλοῖν — ἅλς salt masc/fem gen/dat dual ἁ̱λοῖν , ἁλής thronged masc/fem/neut gen/dat dual (attic epic doric ionic) …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

 • ἁλσί — ἅλς salt masc/fem dat pl …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

 • ἁλσίν — ἅλς salt masc/fem dat pl …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

 • ἁλί — ἅλς salt masc/fem dat sg ἁλίς fem voc sg …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

 • ἁλῶν — ἅλς salt masc/fem gen pl ἁλή salt works fem gen pl ἁ̱λῶν , ἁλής thronged masc/fem/neut gen pl (attic epic doric ionic) …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

 • ἁλός — ἅλς salt masc/fem gen sg …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

 • ἅλα — ἅλς salt masc/fem acc sg …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

 • ἅλε — ἅλς salt masc/fem nom/voc/acc dual …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

 • ἅλες — ἅλς salt masc/fem nom pl …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.